Προστατευτικά διαχωριστικά

Προστατευτικά Διαχωριστικά

Προστατευτικά Διαχωριστικά από διαφανές Plexiglass. Ιδανικά για γραφεία και χώρους εργασίας.
Χωρίσματα γραφείων από διαφανές plexiglass για την προστασία των εργαζομένων και των πελατών.